ลิฟท์โดยสาร

 

 

    ลิฟท์โดยสาร เป็นลิฟท์แบบมาตราฐาน สวยงาม ปลอดภัย และมีความเร็วสูงเพื่อตอบสนองต่อการ

    ใช้งาน เหมาะสำหรับอาคารสำนักงานทั่วไป และที่พักอาศัย

    

    ความเร็วของลิฟต์ขึ้นอยู่กับความสูงของอาคารโดยส่วนใหญ่จะแบ่งออก เป็น 3 ระดับคือ

    - ลิฟท์ความเร็วต่ำ มีความเร็วไม่เกิน 60 เมตร/นาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 ชั้น

    - ลิฟท์ความเร็วปานกลาง มีความเร็วระหว่าง 90-105 เมตร/นาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงระหว่าง

      10-25 ชั้น

    - ลิฟท์ความเร็วสูง มีความเร็วไม่เกิน 120 เมตร/นาทีขึ้นไป มักใช้ในอาคารที่มีความสูงมากกว่า 25 ชั้น

 

 

    ลิฟท์โดยสารสามารถติดตั้งเครื่องได้ 2 แบบ

 

 1.1 ลิฟท์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง (Traction Elevator) (รูปซ้าย)

       สำหรับอาคารที่มีพื้นที่เพียงพอติดตั้งเครื่องลิฟต์ได้ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร

 

 1.2 ลิฟท์โดยสาร แบบไม่มีห้องเครื่อง (Roomless Elevator) (รูปขวา)

       ลิฟท์โดยสารแบบนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาหลายๆประการ เช่น        อาคารที่ไม่ได้มีการออกแบบเพื่อติดตั้งลิฟต์ อาคารที่มีความสูงและพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่อง

       ลิฟต์ได้ ตัวอย่างเช่น อาคารสมัยโบราณ จึงได้มีการออกแบบตัวเครื่องให้เล็กกว่าปกติเพื่อ

       ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง     

    

 

ตารางมาตรฐานลิฟท์โดยสาร

 

กลับไปด้านบน

 

ลิฟท์โดยสาร, ลิฟท์โดยสารกึ่งส่งสินค้า, ลิฟท์ส่งสินค้า, ลิฟท์อาหาร, ลิฟท์เตียง, ลิฟท์บ้าน, รอก&เคร, อะไหล่

หน้าแรก, สินค้า, งานบริการ, ผลงาน, ติดต่อเรา

269/22 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร: 02-211-7991, 02-212-7638, 02-212-7617, 02-674-1310-1 แฟ๊กซ์: 02-674-1312

Copyright by Bangkok Lift and Crane Co., Ltd

www.bangkoklift.com