ลิฟท์ส่งสินค้า/ลิฟท์บรรทุก (ไม่สามารถโดยสารได้)

    

    

    ลิฟท์ส่งสินค้า เป็นลิฟท์ที่มีความยืดหยุ่นของขนาด และน้ำหนักบรรทุก สามารถกำหนดน้ำหนักบรรทุก         และขนาดที่ต้องการได้ (ขึ้นอยู่กับขนาดของช่องลิฟต์) เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้

    ขนส่งสินค้าทั่วไป รวมถึงสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

    

 

 

แบบติดตั้งและขนาดของลิฟต์ส่งของ

หมายเหตุ: ค่าของ C เป็นขนาดที่เปิดกว้างสุดของประตูเหล็กยืดแบบเปิดด้านเดียว

 

กลับไปด้านบน

 

ลิฟท์โดยสาร, ลิฟท์โดยสารกึ่งส่งสินค้า, ลิฟท์ส่งสินค้า, ลิฟท์อาหาร, ลิฟท์เตียง, ลิฟท์บ้าน, รอก&เคร, อะไหล่

หน้าแรก, สินค้า, งานบริการ, ผลงาน, ติดต่อเรา

269/22 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร: 02-211-7991, 02-212-7638, 02-212-7617, 02-674-1310-1 แฟ๊กซ์: 02-674-1312

Copyright by Bangkok Lift and Crane Co., Ltd

www.bangkoklift.com