ลิฟท์โดยสารกึ่งส่งของ

  

 

    ลิฟท์โดยสารกึ่งส่งสินค้า เป็นลิฟท์ที่สามารถใช้ได้ทั้งโดยสารและบรรทุกสินค้า มีลักษณะคล้ายกับลิฟต์

    เตียงในโรงพยาบาลทั่วไป แต่แตกต่างกันที่สามารถเลือกขนาด / น้ำหนักบรรทุกได้มากกว่า อีกทั้งยังมี

    ความทนทานต่องานหนักที่มากกว่า ความเร็วอยู่ระหว่าง 30-60 เมตร/นาที มีขนาดบรรทุกให้เลือกตั้งแต่     1 ตัน, 2 ตัน, 3 ตัน

    คุณลักษณะพิเศษของชนิดนี้ คือ มีขนาดประตทีู่เปิดกว้างมากกว่าลิฟท์โดยสาร ทำให้สามารถขนย้าย

    สินค้าที่มีขนาดใหญได้่ เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และโกดังสินค้า

    

 

 

กลับไปด้านบน

 

ลิฟท์โดยสาร, ลิฟท์โดยสารกึ่งส่งสินค้า, ลิฟท์ส่งสินค้า, ลิฟท์อาหาร, ลิฟท์เตียง, ลิฟท์บ้าน, รอก&เคร, อะไหล่

หน้าแรก, สินค้า, งานบริการ, ผลงาน, ติดต่อเรา

269/22 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร: 02-211-7991, 02-212-7638, 02-212-7617, 02-674-1310-1 แฟ๊กซ์: 02-674-1312

Copyright by Bangkok Lift and Crane Co., Ltd

www.bangkoklift.com