ลิฟท์เตียงลิฟท์/โดยสารสำหรับขนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

 

ลิฟท์เตียง/ลิฟท์โดยสารสำหรับขนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล

เป็นลิฟต์์แบบมาตราฐาน มีหลายขนาด มีความเร็วที่ช้า อยู่ที่ 60 เมตร/นาที, 90 เมตร/นาที เพื่อไม่ให้คนไข้เกิดการกระทบกระเทือนในขณะที่ลิฟท์วิ่ง เหมาะสำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการความรวดเร็ว แม้ในยามฉุกเฉิน

 

คุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากลิฟท์ทั่วไป คือ มีด้านลึก/ยาวกว่าด้านกว้างของประตูลิฟต์ มีการติดตั้งปุ่มกดตัวอักษรเบลล์ แผงปุ่มกดจะติดตั้งไว้ในระดับที่ต่ำ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยหรือคนชราที่ใช้รถเข็น และจะมีเสียงพูดประกาศบอกชั้น เป็นต้น

 

ระบบพิเศษที่นอกเหนือจากหน้าที่ปกติของลิฟต์ทั่วไป ดังเช่น

1. มีระบบเปิดประตูค้างเพื่อรอ ขณะที่เข็นเตียงเข้าประจำตำแหน่ง แม้มีพนักงานเข็นรถเพียงคนเดียว         

    ก็สามารถใช้งานได้

2. สามารถกำหนดความเร็วได้ เช่น การออกตัวช้าๆและเพิ่มความเร็วขึ้นเป็นลำดับ

    ซ่ึงระบบนี้จะไม่่ทำให้ผู้โดยสารหรือผู้ป่วยรู้สึกกระตุกหรือได้รับความกระทบกระเทือน ในขณะออกตัว

 

กลับไปด้านบน

 

ลิฟท์โดยสาร, ลิฟท์โดยสารกึ่งส่งสินค้า, ลิฟท์ส่งสินค้า, ลิฟท์อาหาร, ลิฟท์เตียง, ลิฟท์บ้าน, รอก&เคร, อะไหล่

หน้าแรก, สินค้า, งานบริการ, ผลงาน, ติดต่อเรา

269/22 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร: 02-211-7991, 02-212-7638, 02-212-7617, 02-674-1310-1 แฟ๊กซ์: 02-674-1312

Copyright by Bangkok Lift and Crane Co., Ltd

www.bangkoklift.com